Slide 1Slide 1 Slide 2 Slide 3 Slide 4
 
 

עדכונים מהשטח

Videoclip Container 1 Videoclip Container 2
Videoclip Cartables 1 Videoclip Cartables 2
 
 

יהודים יקרים,
בימים אלה סגרנו רשמית את שנת הכספים 2009. אכן היתה ירידה ניכרת בתרומות שפגעה בפעילות חלוקת סלי המזון.
הבשורות הטובות הן כי אף על פי כן הסיוע באופן כללי גדל. נס? אנו לא רואים אפשרות אחרת.
לדוגמא:
2008: 1200 משפחות נעזרו בביגוד והנעלה
2009: 1581!

2008: 620 ילקוטים מלאי מכשירי כתיבה חולקו
2009: 877 יחידות!

2008: 11 בתי ספר השתתפו בפרוייקט ארוחות 10 לתלמידים
2009: 15!
סך הכל אפשרתם לאלפי יהודים לחיות את היום-יום קצת יותר בקלות.

אנו רוצים יחד אתכם השנה להחזיר את חלוקת סלי המזון להיקף הראשוני. חז"ל למדו אותנו: אין לסמוך על הנס!

הפרוייקטים הקרובים של חי בהם:
קונטיינר עם 12 טון בגדים יעשה את דרכו בקרוב לארץ. אנו דואגים בימים אלה לגייס את התרומות הנחוצות.

על מנת להודיע מראש עוד לפני סיום שנת הלימודים, למשפחות אשר יזכו לקבלת ילקוטים, אנו חייבים כבר בחודשיים הקרובים לדעת מה התקציב אשר יעמוד לרשות המשימה.

עלות ילקוט: 90 ₪.

חיים ביסמוט,
מנהל.