Slide 1Slide 1 Slide 2 Slide 3 Slide 4
 
 

עמוד הבית

חי בהם, לעזור מכל הלב.

שמתם לב בטח למרכיבי סמל העמותה: לב מונח בכף יד. אכן מאוד סמלי, וכמו בכל סמליות יש לפענח את המסר החבוי בה
היהדות מלמדת אותנו כי מחשבה טובה ללא מעשה אינה בעלת ערך רב, ובאותו משקל: מעשה ללא הקדשת חשיבה חסר במשהוא. במוסדות חי בהם אנו מסרבים לקבל שתי גישות אלה אלה שניתן לסכם במשפט הידוע: " אצלי הכל בלב"
חשיבה זו נדחת אצלנו כי הראשון צריך את האחרון. חייבים לקיים במעשים את הרצונות הטובים שבלבנו, להשלימם ולממשם.
על כן אמצנו במוסדות חי בהם את הלוגו כשיד ולב יחד, וכשהיד מגישה את הלב בנדיבות.
כשאנו רוצים לעזור, לעודד, לסייע, ללוות, להגן, אנו מבקשים להפוך את זה למציאות יום-יומית, מוחשית.
כל פעילות, כל מבצע שאנו יוזמים חותרים למטרה זו. וכך אנו מקווים לקיים את דברי הרבי מקוצק זצ"ל: " יש לנטוע שמיים בארץ".חי בהם, אחריות הנתינה, השמחה שבעזרה

התרומות מוכרות לצרכי מס לפי סעיף 46.